slider_slider1

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych oraz całkowita transparentność w ich zbieraniu i przetwarzaniu są dla nas bardzo ważne. Dlatego, aby jak najdokładniej przedstawić Ci, które z Twoich danych osobowych zbieramy, dlaczego to robimy i jakimi zasadami się kierujemy, przygotowaliśmy poniższą Politykę Prywatności.

I DEFINICJE

Poniżej znajdziesz najważniejsze dla Ciebie pojęcia obecne w naszej Polityce Prywatności:

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli tych danych osobowych, które powierzasz nam odwiedzając nasz Serwis i decydując się na skorzystanie z jego funkcjonalności – założenia Konta oraz wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, które powierzyłeś nam do przetwarzania, jesteśmy my. Jesteśmy dla Ciebie dostępni mailowo: kontakt@rylowscy.pl oraz pod numerem telefonu 570 060 420. Możesz skontaktować się z nami również pocztą tradycyjną pod adresem: Daniel Rylowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rylowscy zaopatrzenie gastronomii Daniel Rylowski, adres: ul. Leśna 4, 78-132 Grzybowo.

III CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, abyśmy mogli zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie. Bez podania Twoich danych osobowych niemożliwe będzie złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 2. Może się tak zdarzyć, iż zanim podejmiesz decyzję o współpracy z nami, będziesz chciał zapytać nas o interesujące Cię kwestie. Jeżeli skorzystasz w tym celu z zamieszczonego w naszym Serwisie formularza kontaktowego, to również powierzysz nam do przetwarzania podane w formularzu Twoje dane osobowe. Zatem aby odpowiedzieć na Twoje żądanie, będziemy musieli przetwarzać Twoje dane.
 3. Gdy już nawiążemy współpracę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu rozliczania płatności, w tym wystawiania dla Ciebie faktur VAT.
 4. Twoje dane osobowe możemy też wykorzystywać do marketingu bezpośredniego naszych usług. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane wykorzystywane były do tego celu, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, o czym więcej dowiesz się czytając dział VI niniejszej Polityki.

IV JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

 1. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są naprawdę konieczne do nawiązania współpracy i prawidłowej realizacji zamówień.
 2. Abyśmy mogli zrealizować dla Ciebie zamówienie, potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. firma i adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP (dane konieczne, aby móc prawidłowo rozliczyć zamówienie i wystawić fakturę VAT);
  4. numer telefonu do kontaktu – umożliwi nam to szybki kontakt i jeszcze szybszą realizację Twoich zamówień.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami w imieniu podmiotu, na rzecz którego ma być zrealizowane zamówienie (na przykład jesteś pracownikiem spółki i zamówienie składane jest w imieniu spółki), potrzebne nam będą Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie, tj. imię i nazwisko; oraz następujące dane podmiotu: nazwa, siedziba i numer NIP, a także numer telefonu, pod którym będziemy mogli skontaktować się z osobą koordynującą naszą współpracę.
 4. Jeżeli kontaktujesz się z nami jedynie w celu zapytania poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Są to dane konieczne, aby móc wysłać zapytanie za pomocą formularza. Możesz nam podać również numer telefonu, ale na tym etapie podanie tych danych nie jest niezbędne.

V ZASADY PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, dbając o przejrzystość przetwarzania, w sposób zapewniający ich należyte bezpieczeństwo. 
 2. Prosimy Cię o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Twoje dane osobowe mogą być powierzane przez nas podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień, tj. firmom, od których dzierżawimy serwery, firmie księgowej, podwykonawcom niektórych naszych usług. Podmioty te mają siedzibę w Polsce lub innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatem Twoje dane osobowe są należycie chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. 
 4. Twoje dane osobowe przekażemy również, jeżeli zwrócą się o to do nas uprawnione organy państwowe.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres posiadania przez Ciebie Konta w Serwisie oraz przez czas realizacji zamówień. Po zakończeniu współpracy Twoje dane będą przechowywane przez nas do celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany prawem oraz na wypadek obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją zamówień aż do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 6. Jeżeli nie nawiązaliśmy współpracy, a nasz kontakt polegał jedynie na odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie, Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu korespondencji mailowej.

VI TWOJE PRAWA

 1. To Ty ostatecznie decydujesz o tym, komu i w jakim zakresie powierzasz przetwarzanie Twoich danych osobowych, dlatego masz prawo żądać od nas:a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania od nas informacji dotyczących zasad ich przetwarzania. Jeżeli nie znalazłeś w niniejszej Polityce tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  b) sprostowania – jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są nieprawidłowe, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie je sprostujemy.

  c) usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku:
  – gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
  – wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  – przetwarzania Twoich danych niezgodnie z prawem;
  – gdy Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

  Jednak pomimo zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych zatrzymamy niektóre z nich w sytuacji, gdy będzie to konieczne do wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia i obrony naszych roszczeń.

  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy między innymi kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem lub gdy Twoje dane nie są nam już potrzebne do przetwarzania.

  e) przeniesienia Twoich danych – jeżeli zgłosisz takie żądanie, przekażemy Ci Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Twoje dane możemy także przekazać bezpośrednio innemu administratorowi (pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe), jeżeli nas o tym poinformujesz i wskażesz administratora danych, któremu mamy je przekazać.

 2. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, w tym do celów marketingu bezpośredniego naszych usług. Jeżeli chcesz wnieść taki sprzeciw, wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość e-mail z taką informacją. Więcej o celach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w dziale III Polityki – Cele przetwarzania danych.
 3. Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznasz, iż doszło do naruszenia Twoich praw.

VII CIASTECZKA

 1. W naszym Serwisie korzystamy z ciasteczek (pliki cookies) – czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu (np. komputer, tablet, smartfon) w taki sposób, iż możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem. 
 2. Ciasteczka wykorzystywane w Serwisie nie przechowują Twoich danych osobowych.
 3. Ciasteczka mają na celu optymalizację korzystania z Serwisu i dostosowanie jego zawartości do Twoich preferencji. Pozwalają nam też na tworzenie statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy go stale ulepszać. Pozyskane informacje możemy też wykorzystywać do celów marketingowych.
 4. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie możesz wyrazić zgodę na zapisywanie ciasteczek na Twoim urządzeniu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, opcja akceptacji ciasteczek jest włączona, również wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Podczas dalszego korzystania z Serwisu możesz zrezygnować z Ciasteczek korzystając z opcji wyłączenia ciasteczek w Twojej przeglądarce internetowej. Musimy Cię uprzedzić, iż niewyrażenie przez Ciebie zgody (lub wyłączenie tej opcji w przeglądarce) może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu i ograniczenie jego funkcjonalności.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli nie akceptujesz postanowień niniejszej Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym RODO.
 3. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś uzyskać od nas dodatkowe informacje, jesteśmy do dyspozycji: kontakt@rylowscy.pl, nr tel. 570060420. Więcej danych kontaktowych znajdziesz w dziale II pkt 2 niniejszej Polityki.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji niniejszej Polityki (m.in. w przypadku konieczności dostosowania jej zapisów do zmian w przepisach prawa). O zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy, zamieszczając jej nową wersję na stronie https://rylowscy.pl/polityka-prywatnosci oraz informując Cię o tym fakcie drogą mailową.
 5. Polityka prywatności w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 23.04.2020 i jest dostępna na stronie https://rylowscy.pl/polityka-prywatnosci/.